Aula Informatica Esplai/Instal·lació i configuració del servidor

De Badopi
< Aula Informatica Esplai
Revisión a fecha de 13:25 15 may 2006; Wallas85 (Discusión | contribuciones)
(dif) ← Revisión anterior | Revisión actual (dif) | Revisión siguiente → (dif)
Saltar a: navegación, buscar

Abans de seguir aquestes explicacions que ens permetran instal·lar els serveis que el servidor oferirà, hem d'haver passat els passos d' instal·lar el sistema base i instal·lar l'entorn d'escriptori. Tenir un entorn d'escriptori al servidor no és necessari i depen de com no és recomanable, però en el nostre cas el tenim perquè el servidor serà l'ordinador que el monitor utilitzarà per fer demostracions i administrar l'aula (com no tots els monitors estan acostumats a la consola s'intentarà que el màxim de feines d'administració de l'aula que necessitin fer es puguin fer en l'entorn de finestres). Com que tenim entorn d'escriptori realitzaré les tasques des d'allà en una sessió de l'Administrador, però loguejat com a root en una Terminal gràfica (no dirèctament des de consola així puc copiar i enganxar coses des de la web).


Contenido

Instal·lació i configuració del servidor DHCP

Aquest servidor ens permet donar automàticament IPs als ordinadors que la solicitin i tenir un control via MAC d'aquests.

 1. Instal·lem els paquets necessaris:
  apt-get install dhcp3-server
 2. Conriguració del paquet DHCP: Introduïm eth0 com a interfície on escoltarem.
 3. Editem el fitxer /etc/dhcp3/dhcpd.conf:
  • option domain-name "infob";
  • option donmain-name-servers 192.168.47.200;
  • authoritative; (sense comentar)


Instal·lació i configuració del servidor LDAP per a autentificació d'usuaris

Bàsicament seguiré el tutorial d'en Carles Pina [1] que hi ha a Bulma i agafant cosetes de l'altre tutorial a Bulma d'en Jesús Roncero [2]. El que posaré aquí serà les personalitzacions o els canvis de la forma de procedir respecte aquests tutorials.

 1. Instal·lació de paquets:
  apt-get install db4.2-util nscd libldap2 slapd ldap-utils
 2. Configuració dels paquets:
  1. Nom del domini: infob
  2. Nom de la organització: Club Bellvitge
  3. Contrassenya de l'administrador: ***
  4. Permetre el protocol v2: No
 3. Apliquem els canvis que ens diuen al tutorial. Podeu veure com queda el fitxer final a Aula Informatica Esplai/slapd.conf aquí
 4. Afegim l'estructura pels grups (amb el estructura_group.ldif fitxer ldif corresponent):
  ldapadd -x -D 'cn=admin,dc=infob' -W -f estructura_group.ldif
 5. Afegim l'estructura pels usuaris (amb el estructura_people.ldif fitxer ldif corresponent):
  ldapadd -x -D 'cn=admin,dc=infob' -W -f estructura_group.ldif
 6. Després d'això acabem, NO FEM LA CONFIGURACIÓ DEL CLIENT (això ho trobareu a la part de Instal·lació i configuració del client).
 7. Instal·lem el client gràfic per LDAP gq (per navegar pel directori més còmodament):
  apt-get install gq


Instal·lació i configuració d'un DNS-cache amb DJBDNS

Ara instal·lem el DJBDNS [3] amb l'objectiu que ens fagi de cache de DNS. Per fer-ho seguirem el tutorial de'n Celso González [4] que hi ha a Bulma i aquí aniré posant allò que canvii o que cregui que aclareix posar-ho.

 1. Instal·lació de paquets:
  apt-get install daemontools-installer djbdns-installer
  1. Cridem l'ordre: $ build-daemontools
   1. Directory: /root/baks/djbdns/daemontools
   2. Format: djb
   3. Responem y a la resta de preguntes: eliminem tots els fitxers menys el .deb, l'instal·lem i purguem el paquet djbdns-installer.
  2. Cridem l'ordre: $ build-djbdns
   1. Directory: /root/baks/djbdns/djbdns
   2. Responem y a la resta de preguntes: eliminem tots els fitxers menys el .deb, l'instal·lem i purguem el paquet djbdns-installer.
 2. Cridem l'ordre: $ dnscache-conf dnscache dnslog /etc/dnscache 192.168.0.200
 3. Cridem l'ordre: $ ls -l /etc/dnscache /service
 4. Cridem l'ordre: $ touch /etc/dnscache/root/ip/192.168.0
 5. Cridem l'ordre: $ echo 1 > /service/dnscache/env/FORWARDONLY per reenviar les peticions que no coneixem als servidors DNS del nostre proveidor.
 6. Afegim les IPs dels DNS del nostre proveidor al fitxer /service/dnscache/root/servers/@
 7. Cridem l'ordre $ /etc/init.d/djbdns restart per reiniciar el servei.


Instal·lació del servidor NFS i configuració dels directoris a compartir

Ara instal·larem el servidor NFS que ens permetrà compartir els directoris i/o particions que ens interessin amb la xarxa (tota o només a alguns ordinadors). Els directoris que compartirem en un inici seran /etc/infob que contindrà aquells fitxers de configuració globals per la xarxa (que ens interessa que tots els ordinadors tinguin igual), i /home/ldapusers que té els HOMEs dels usuaris de LDAP. Això és perquè cada usuari pugui accedir al seu HOME es connecti des de l'ordinador que es connecti. Aquesta part està basada en el tutorial sobre nfs+autofs+nis del wiki de la uib [8].

 1. Instal·lació del servidor nfs:
  apt-get install nfs-kernel-server
 2. Creem la carpeta /etc/infob:
  $ mkdir /etc/infob
 3. Fem que l'usuari propietari sigui el root:
  $ chown root:root /etc/infob
 4. Li posem permisos d'escriptura només pel propietari i de lectura per tothom (així tots poden llegir la configuració però no modificar-la):
  $ chmod 755 /etc/infob
 5. Creem la carpeta /home/ldapusers:
  $ mkdir /home/ldapusers
 6. Fem que l'usuari propietari sigui el root i el grup l'staff:
  $ chown root:staff /home/ldapusers
 7. Li posem permisos d'escriptura només pel propietari i al grup i li activem el bit apegadolç:
  $ chmod u=rwx,g+rws,o=rx /home/ldapusers
 8. Creem el fitxer /etc/infob/auto.ldapusers:
  $ vi /etc/infob/auto.ldapusers
 9. I per cada usuari LDAP li afegim una línia com la següent (l'script d'afegir usuaris que es pot veure i descarregar del corresponent how-to ja ho fa automàticament):
  tester  -fstype=nfs   servidor:/home/ldapusers/tester
 10. Exportem els directoris /etc/infob i /home/ldapusers per a tots els clients editant /etc/exports:
 11. /etc/exports:

/etc/infob 192.168.47.0/255.255.255.0(sync,ro) /home/ldapusers 192.168.47.0/255.255.255.0(sync,rw)

 1. Editem els fitxers hosts.deny i hots.allow per fer accessible la informació sobre NFS només a la nostra subxarxa:
 2. /etc/hosts.deny

portmap:ALL lockd:ALL mountd:ALL rquotad:ALL statd:ALL

 1. /etc/hosts.allow

portmap:192.168.47.0/255.255.255.0 lockd:192.168.47.0/255.255.255.0 mountd:192.168.47.0/255.255.255.0 rquotad:192.168.47.0/255.255.255.0 statd:192.168.47.0/255.255.255.0

 1. Reiniciem el servidor NFS:
  $ /etc/init.d/nfs-kernel-server restart

Instal·lació i configuració del servidor CUPS

 1. Instal·lació dels paquets:
  apt-get install cupsys cups-pdf hplip cupsys-client hpijs


Instal·lació del servidor SystemImager

 1. Instal·lem els paquets necessaris:
  apt-get install systemimager-serverFitxers de configuració

 1. /etc/defaults/dhcp3-server
 2. /etc/dhcp3/dhcpd.conf
 3. Aula Informatica Esplai/slapd.conf slapd.conf
 4. estructura_group.ldif fitxer ldif amb l'estructura pels grups
 5. estructura_people.ldif fitxer ldif amb l'estructura pels usuaris
 6. tester_user.ldif ldif amb l'usuari de prova
 7. testing_group.ldif ldif amb el grup de prova


Links externs

 1. Configuración de un cliente y servidor OpenLDAP para autentificación
 2. Instalación y configuración de OpenLDAP
 3. Pàgina del DJBDNS amb molta documentació en forma de HOW-TOs
 4. Artícle de'n Celso González per configurar un Cache DNS amb DJBDNS
 5. Artícle de'n Leonardo B. Cuquejo per instal·lar i configurar un servidor DNS amb DJBDNS
 6. Tutorial sobre la combinació de nfs, autofs i nis per tal que els usuaris accedeixin al seu home des de la màquina que sigui
 7. Tutorial de autoFS
 8. Traducció del mòdul 4.1.2 del MandrakeCampus sobre NFS, a Bulma
Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Acciones
Navegación
Herramientas