Aula Informatica Esplai/Instal·lació mínima de Debian Sarge

De Badopi
Saltar a: navegación, buscar

Farem una instal·lació mínima de Debian Sarge en mode expert i sobre el núcli 2.6 per tenir un major control sobre els paquets instal·lats al sistema (i que no se'ns ompli aquest de paquets no necessaris) i aprofitar tots els avantatges que el nou nucli ens aporta sobretot de cara als dispositius USB i els sistema de detecció en calent (HAL+UDEV).

Contenido

Instal·lació base mínima pas a pas

 1. Arranquem l'ordinador amb el DVD de Debian Sarge al lector.
 2. Quan ens surt la pantalla d'arrancada del DVD, introduim expert26 i apretem intro.
 3. Entrem a Choose language i escollim el Català.
 4. Entrem a Selecciona un país o regió i escollim Europa/Espanya.
 5. Entrem a Selecciona una disposició de teclat i escollim Teclat tipus PS/2 i disposició Espanyol.
 6. Entrem a Detecta i munta el CD-ROM
  1. Carreguem tots els mòduls.
  2. Quan ens ho pregunti li diem que no li passem paràmetres als mòduls i que no iniciem els serveis de targetes PC (PCMCIA).
 7. Entrem a Carrega components de l'instal·lador des d'un CD.
  1. Escollim tots els components i continuem.
 8. Entrem a Detecta el maquinari de xarxa
  1. Carreguem el mòdul que ens suggereix i no li passem paràmetres i no iniciem els serveis de targetes PC.
 9. Entrem a Configura la xarxa. (TODO: Tota aquesta part revisar amb les dades definitives o deixar-ho sense dades)
  1. Diem que No a la pregunta de si volem configurar la xarxa automàticament amb DHCP.
  2. Adreça IP:
   • En el servidor: 192.168.47.200
   • En el client: 192.168.47.2XX (XX és el número identificador del client)
  3. Màscara de xarxa: 255.255.255.0
  4. Pasarel·la: 192.168.47.1 (TODO?? Al client posar la ip del servidor?)
  5. Adreces dels servidors de noms:
   • En el servidor: 80.58.61.250 80.58.61.254
   • En el client: 192.168.47.200
  6. Acceptem la configuració que acabem d'introduir.
  7. Nom:
   • En el servidor: servidor
   • En el client: ib-XX (XX és el número identificador del client)
  8. Nom del domini: infob
 10. Entrem a Seleccioneu una rèplica de l'arxiu de Debian
  1. Escollim com a protocol per a les descàrregues: http
  2. Escollim com a país de la rèplica: Espanya
  3. Escollim com a rèpica: jane.uab.es
  4. No posem res a la informació sobre el servidor intermediari d'HTTP
  5. Escollim stable com a versió de Debian.
 11. Entrem a Detecta el maquinari
  1. Escollim que no ens pregunti els paràmetres dels mòduls i no iniciar els serveris de les targetes PC
 12. Entrem a Particiona els discs. (TODO: Revisar com acabem fent les particions i posar-ho aquí)
  1. Escollim Esborra el disc sencer
  2. Escollim Tots els fitxers en una partició
  3. Veiem que ens ha creat dos particions: una de tipus ext3 amb l'arrel (/) i una altra de tipus intercanvi (swap). Finalitzem el particionat i escrivim els canvis al disc.
  4. Diem que si a la pregunta de si volem escriiure els canvis al disc.
 13. Entrem a Instal·la el sistema base.
  1. Escollim instal·lar el nucli kernel-image-2.6.686
 14. Entrem a Instal·la el carregador GRUB en un disc dur
  1. Responem a la pregunta de si volem instal·lar el carregador GRUB al registre mestre d'arrencada.
 15. Entrem a Finalitza la instal·lació
  1. Treiem el DVD del lector i continuem.
 16. Es reinicia l'ordinador
 17. En el menú del Grub que ens surt a l'inici escollim la primera opció: Linux Debian... (TODO: Mirar el nom)
 18. Entrem a Preconfigura els paràmetres relacionats amb la llengua
 19. Entrem a Configura del fus horari
  1. Responem a la pregunta de si el rellotge del maquinari està establert a GMT.
  2. Escollim el fus horari de Europe/Madrid (mainland). Acceptem la informació que acabem d'introduir.
 20. Entrem a Configura els usuaris i les contrassenyes
  1. Responem a la pregunta de si Volem habilitar les contrassenyes ombra.
  2. Introduim la contrassenya de root. La tornem a introduir per verificar-la.
  3. Responem a la pregunta de si volem crear un compte d'usuari normal. Aquest usuari l'usarem per treballar com a administradors i no haver d'estar loguejat com a root (pels perills que això comporta).
  4. Nom complet: Usuari administrador
  5. Nom d'usuari: administrador
  6. Introduim la contrassenya per aquest usuari (i la tornem a introduir per verificar-la).
 21. Entrem a Estableix el nom del sistema
  1. Acceptem el que ens donen que és el que ja hem introduir:
   1. En el servidor: servidor
   2. En el client: ib-XX (on XX és el número que identifica el PC).
 22. Entrem a Configura l'apt
  1. Escollim el mode cdrom i posem al lector el DVD de la Debian Sarge (així, els paquets que no s'hagin actualitzat no caldrà que ens els baixem d'internet).
  2. Acceptem el dispositiu que ens donen: /dev/cdrom
  3. Escaneja el DVD: això tarda una mica.
  4. Responem No a la pregunta de si volem analitzar un altre CD.
  5. Responem a la pregunta de si volem afegir una altra font de l'apt.
  6. Escollim el mode http.
  7. Escollim la distribució stable de Debian.
  8. Responem a si volem utilitzar programari no lliure.
  9. Escollim Espanya com a país de la rèplica.
  10. Escollim jane.uab.es com a rèplica.
  11. No posem cap informació sobre el servidor intermediari d'HTTP.
  12. Responem a si volem afegir una altra font de l'apt (així, si un falla ja tindrem l'altre servidor posat i només haurem de comentar la línia del servidor que ha fallat).
  13. Escollim el mode http.
  14. Escollim la distribució stable de Debian.
  15. Responem a si volem utilitzar programari no lliure.
  16. Escollim França com a país de la rèplica.
  17. Escollim ftp.fr.debian.org com a rèplica.
  18. No posem cap informació sobre el servidor intermediari d'HTTP.
  19. Responem No a si volem afegir una altra font de l'apt (així, si un falla ja tindrem l'altre servidor posat i només haurem de comentar la línia del servidor que ha fallat).
  20. Responem a si Volem utilitzar actualitzacions de seguretat de security.debian.org.
 23. Entrem a Selecciona i instal·la paquets
  1. No seleccionem cap programari de la llista (així instal·lem el mínim i anirem instal·lan el que ens interessi.
  2. Descarrega els paquets que necessita i entra a la part de configuració dels paquets a instal·lar
  3. Configuració dels locales:
   1. Seleccionem per generar els locales ca_ES... (n'hi ha quatre, dos UTF i dos ISO) i els quatre locales de es_ES....
   2. Seleccionem com a locale per defecte: ca_ES@euro.
  4. Configuració de l'Exim v4: Acceptem totes les opcions per defecte ja que el substituirem pel Postfix.
  5. Configuració de l'Dictionaries-common:
   1. Escollim american com a diccionari per defecte per l'Ispell.
   2. Escollim american com a llista per defecte de la Wordlist dictionary.
  6. Configuració de l'ssh:
   1. Responem a si permetem únicament la versió 2 del protocol.
   2. Responem a si volem el fitxer ssh-keysingn amb SUID root.
   3. Responem a si volem executar el servidor sshd.
 24. Entrem a Postconfigura els paràmetres relacionats amb la llengua
 25. Entrem a Configura l'agent de transferència de correu (MTA)
 26. Entrem a Finalitza la configuració del sistema base

Comprovació de la correcta sel·lecció dels locales

Arribat a aquest punt ens trobem amb el prompt per loguejar-nos al sistema. Per assegurar-nos que els locales estan ben generats i configurats entrem com a root i introduïm la instrucció: $ dpkg-reconfigure locales i seguim els passos que hem fet al punt de configuració dels locales. Un cop acabat introduïm la intrucció: $ locale que en ha de treure una llista de variables amb el valor "ca_ES@euro".

Modifiquem el fitxer /etc/environment per tal que la variable LANGUAGE tingui el valor "ca_ES:ca:es_ES:es:en_GB:en", i la variable LANG tingui el valor ca_ES@euro. La primera variable fa que per les configuracions del sistema, si no existeix la localització ca_ES agafi la ca i si no la es_ES i així respectivament.

Actualització del sistema

Introduïm la següent intrucció per actualitzar el sistema (també com a root): $ apt-get update && apt-get dist-upgrade En el moment d'escriure això l'única actualització que ens fa és sobre els paquets del kernel kernel-image-2.6.686 i kernel-image-2.6.8-2-686 i ens instal·la el nou paquet kernel-image-2.6.8-3-686. Aquest pas també actualitza (automàticament) el menú del Grub. Hem de reiniciar l'ordinador per poder treballar amb el nou kernel. Abans que torni a engegar-se el PC haurem de treure el DVD de lector.


Instal·lació de paquets bàsics pas a pas

Ara instal·larem uns quants paquets bàsics (i no tant bàsics) que necessitarem per treure-li el màxim profit al PC. Totes les instal·lacions que llistaré ara les farem amb la instrucció: $ apt-get install nom_del_paquet.

Paquets per poder comprimir/descomprimir la majoria de formats usats

Instal·lem alguns paquets que ens aporten programes per comprimir/descomprimir, suportar el màxim de formats possibles i també instal·lem mkisofs per suportar la creació de iso's.

 1. Instal·lem els paquets necessaris:
  apt-get install bzip2 rar unrar zip unzip arj lha mkisofs

Paquets per tenir major control sobre els paquets a instal·lar/instal·lats

Instal·lem els següents paquets (i els que aquests necessiten) per tenir major control sobre els paquets que anem a instal·lar o facilitar el manteniment d'aquests.

feta
(Molt útil) Ens proporciona un seguit de comandes fàcils per mantenir els paquets (congelar-los, descongelar-los, fer cerques, mostrar informació...).
apt-listchanges
Ens permet veure la informació dels canvis realitzats en un paquet que anem a actualitzar.
apt-listbugs
(Molt útil) Ens mostra els bugs que té (en el sistema d'avisos de bugs de Debian) el paquet que anem a instal·lar o actualitzar, l'utilitzem per evitar-nos sorpreses ;-).
sudo
Ens permet assignar a usuaris normals privilegis per a realitzar tasques de root (podent definir quines tasques, si s'ha d'introduir contrassenya o no...)
 1. Instal·lem els paquets necessaris:

apt-get install apt-listbugs apt-listchanges feta sudo dpkg-repack debfoster

     deborphan debsums fakeroot alien auto-apt
 1. Configuració del paquet apt-listchanges
  1. Escollim paginador com la manera per mostrar els canvis.
 2. Modifiquem del fitxer de configuració de l'apt-listbugs
  Fem la següent modificació al fitxer /etc/apt/apt.conf.d/10apt-listbugs per tal que només ens mostri els bugs que encara no s'han solucionat.
  La part que posava then /usr/sbin/apt-listbugs apt la substituim per then /usr/sbin/apt-listbugs --stats outstanding,pending,open apt (todo enllaç al fitxer)

Canvi d'MTA i gestor de resolució de noms

Substituim l'MTA Exim v4 pel Postfix (segons recomanacions de la llista de Badopi per ser més segur i estable). resolvconf és un gestor de la informació sobre els servidors de resolució de noms una mica més avançat que el que ve per defecte (que és un fitxer de configuració estàtic).

 1. Instal·lem els paquets necessaris:
  apt-get install postfix resolvconf
 2. Configuració del Postfix
  1. Escollim Internet Site com a general type of configuration.
  2. Where should mail for root go: NONE
  3. Mail name: nom_pc.infob
  4. Other destinations to accept mail for: nom_pc.infob, localhost.infob, localhost
  5. Force synchronous updates on mail queue: No
 3. TODO?? Modificació fitxers del resolvconf?
 4. Reiniciem el sistema de xarxa
  Per recomanació en el moment d'instalar resolvconf reiniciem la xarxa per agafar la configuració donada pel nou gestor amb la comanda $ /etc/init.d/network restart

Sistema de gestió de perifèrics

Instal·lem els paquets udev i hal per gestionar els dispositius (perifèrics) i els events a nivell de hardware (cable de xarxa connectat/desconnectat, perifèric USB connectat/desconnectat...) respectivament.

 1. Instal·lem els paquets necessaris:
  apt-get install udev hal

Client pel protocol NTP

El Network Time Protocol és un protocol que ens permet sincronitzar el nostre rellotge amb els servidors que li indiquem. Hi ha tota una xarxa de servidors que proporcionen l'hora, i la gràcia del sistema és que els servidors principals tenen la hora donada per rellotges atòmics i després hi ha tota una xarxa de servidors secundaris, classificats per categories, que proporcionen aquesta hora arreu del món. Podeu trobar més informació i la llista de servidors aquí (TODO) [1].

ntpdate
Ens dona una comanda simple per actualitzar el rellotge manualment fent: $ ntpdate nom_servidor
ntpsimple
És un dimoni que actualitza automàticament el nostre rellotge amb els servidors que li diem
 1. Instal·lem els paquets necessaris:
  apt-get install ntp ntp-doc ntpdate ntp-simple
 2. Afegim el servidor d'on sincronitzar al fitxer de configuració /etc/ntp.conf
  • En el servidor: Substituim server pool.ntp.org per hora.oxixares.com
  • En els clients: Substituim server.pool.ntp.org per servidor.infob
 3. Reiniciem l'ntpdate: $ /etc/init.d/ntpdate restart


Fitxers de configuració

Links externs

 1. Llista de servidors NTP i alguna recomanació a la pàgina de'n Kopernix
Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Acciones
Navegación
Herramientas