Aula Informatica Esplai/Instal·lació de l'entorn d'escriptori i dels programes bàsics

De Badopi
Saltar a: navegación, buscar

Ara instal·larem l'entorn d'escriptori XFCE 4 [1], que és un entorn lleuger (no el més lleuger però suficient pels ordinadors que tenim) que està bastant traduit al català/castellà, és bastant complet i disposa de front-ends per unes quantes configuracions i personalitzacions del sistema.

Contenido

Instal·lació dels paquets necessaris per tenir l'entorn d'escriptori

 1. Instal·lem els paquets XFCE que ens interessen (pràcticament tots):
  Aquesta instal·lació no nens proporciona encara el servidor d'X (per tant no podem entrar en mode gràfic).
  Sí que ens instal·la alguns paquets relacionats amb tipologies de lletres i les llibreries que necessita.
apt-get install xfce4 xfce4-artwork xfce4-clipman-plugin xfce4-datetime-plugin xfce4-diskperf-plugin xfce4-goodies xfce4-iconbox xfce4-mcs-manager xfce4-mcs-plugins xfce4-mixer xfce4-netload-plugin xfce4-notes-plugin xfce4-panel xfce4-session xfce4-showdesktop-plugin xfce4-systemload-plugin xfce4-systray xfce4-themes xfce4-toys xfce4-trigger-launcher xfce4-utils xfprint4 xfcalendar
  1. Configuració del paquet libpango1.0-common:
   Responem a si volem que s'integri amb el defoma.
  Si estem utilitzant Eth::
aptitude install xfce4 aptitude install xfce4-goodies xfce4-xfapplet-plugin xfce4-appfinder xfce4-genmon-plugin xfce4-messenger-plugin xfce4-mount-plugin xfce4-notes-plugin xfce4-quicklauncher-plugin xfce4-screenshooter-plugin xfce4-taskmanager xfce4-cpufreq-plugin xfce4-cpugraph-plugin
 1. Instal·lem el servidor d'X i algunes llibreries i utilitats més:

apt-get install xserver-xfree86 xutils xbase-clients xlibmesa-dri x-window-system

     discover mdetect read-edid xml-core menu menu-xdg gs-gpl a2ps psutils
     hicolor-icon-theme imagemagick
  1. Configuració de tamany de paper per defecte:
   Escollim el tamany a4
  2. Configuració del paquet xserver-xfree86:
   1. Responem a provar d'autodetectar el maquinari de vídeo.
   2. Escollim el controlador vesa.
   3. Introduim la regla d'XKB xfree86.
   4. TODO
  3. Configuració del paquet xprint-common:
   Introduim la resolució per defecte 600.
 1. Instal·lem la resta de paquets relacionats amb les tipologies de lletres que ens interessen per tenir la màxima compatibilitat amb documents que vinguin d'altres sistemes i tenir unes quantes on escollir:

apt-get install defoma-doc psfontmgr dfontmgr xfonts-base xfonts-100dpi xfonts-75dpi

     xfonts-scalable msttcorefonts gsfonts.x11 xfonts-efont-unicode
     xfonts-efont-unicode-ib gsfonts
 1. Instal·lem el gestor d'entrada GDM i el servidor de so esound:

apt-get install gdm gdm-themes esound esound-clients

  1. Configuració del paquet gdm:
   Escollim el gestor gdm de la llista.
 1. Reiniciem l'ordinador
 2. Configuració (en mode gràfic) del GDM:
  1. Anem al l'entrada Configura el gestor d'entrades... del menú Accions.
  2. Introduim la contrassenya de root.
  3. Escollim Rebedor gràfic per l'entrada Local.
  4. A la pestanya Rebedor gràfic escollim Feliç GNOME amb navegador.
  5. A la pestanya Seguretat seleccionem l'opció Permet al superusuari entrar amb el GDM i desseleccionem l'opció Secure actions menu.
  6. Tanquem el configurador
  7. En el menú d'idioma seleccionem Català (UTF-8@euro).
  8. En el menú de tipus de sessió seleccionem Xfce Session.
 3. Entrem amb l'usuari administrador.
  1. Escollim Fes-la la predeterminada.

Perquè tots els usuaris puguin apagar la màquina

Els posem al sudo... TODO

Instal·lació d'alguns programes bàsics

Navegador web: Mozilla Firefox

He escollit aquest navegador perquè és el que té més compatibilitat amb les webs (estiguin programades de manera bastant estàndard o pensades per un sol navegador) i té un bon assortit de plugins (molt necessaris per moltes webs per a nens), a part d'estar traduit tant al català com al castellà.

 1. Instal·lem el navegador Mozilla Firefox i les seves localitzacions al català i castellà:

apt-get install mozilla-firefox mozilla-firefox-gnome-support

     mozilla-firefox-locale-ca mozilla-firefox-locale-es-es

Interfície gràfica per comprimir i descomprimir fitxers: file-roller

Per facilitar l'ús de fitxers comprimits instal·lem un manejador gràfic, el file-roller. També instal·larem el paquet p7zip que és un compressor/decompressor per tenir més alternatives.

 1. Instal·lem el paquet p7zip dels repositoris de Testing (ja que a Sarge no hi és):
  apt-get -t testing install p7zip
 2. Instal·lem el paquet file-roller:
  apt-get install file-roller

Interfície gràfica per l'Apt-get

 1. Instal·lem els paquets necessaris:
  apt-get install synaptic


Programa per bloquejar la pantalla: XLockMore i XAutoLock

 1. Instal·lem els paquets necessaris:
  apt-get install xautolock xlockmore


Links externs

 1. Web de l'entorn d'escriptori XFCE
Herramientas personales
Espacios de nombres
Variantes
Acciones
Navegación
Herramientas